MRIYA HOTEL- KIRIM / UKRAYNA

60.000m2 inşaat alanı olan eliptik yapı geometrisi , bulunduğu eğimli topoğrafya ve 1. derece deprem bölgesi olması ve Trapez kesitli eğimli, yüksek kolonlar üzerinde yeralan büyük açıklıklı  kirişsiz döşeme ve değişken eğimlerde çatı plağı özellik arzetmektedir.